apex

Apex

Legend of the Sphinx

Igra sa 25 linija i pet kolona. Svi dobici se isplaćuju sleva nadesno osim simbola Scatter. Simbol Scatter je dobitan na bilo kojoj poziciji na ekranu. Simbol Sphinx je zamena za sve simbole, osim simbola (Piramida). Svaki dobitak koji u sebi sadrži znak Sphinx se duplira. Dobitkom tri simbola Piramide ostvaruju se besplatne igre gde igrač ima opciju da izabere dve varijante: 20 besplatnih igara gde se dobitak množi sa tri (X3) ili 14 besplatnih igara gde se dobitak množi sa pet (X5). U besplatnim igrama se mogu ostvariti i dodatne besplatne igre. Svi dobici su prikazani u kreditima.

Ocean tale

Igra sa 25 linija i pet kolona. Svi dobici se isplaćuju sleva nadesno osim simbola Scatter. Svaka kombinacija mora da sadrži simbol iz prve kolone. Simbol Scatter je dobitan na bilo kojoj poziciji na ekranu. Simbol Shark je zamena za sve simbole osim za Scatter (sanduk sa blagom). Svaki dobitak koji u sebi sadrži znak Shark se duplira. Dobitkom tri Scatter simbola ostvaruju se besplatne igre gde igrač ima opciju da bira 10, 15, 20, 25 i 30 besplatnih igara. U besplatnim igrama se mogu ostvariti i dodatne besplatne igre. Svi dobici u besplatnim igrama se dupliraju, osim kombinacije koja se sastoji od svih simbola Shark. Svi dobici su prikazani u kreditima.

HYPNO HIPPO

Igra sa 25 linija i pet kolona. Svi dobici se isplaćuju saleva nadesno, osim simbola Scatter. Simbol Scatter je dobitan na bilo kojoj poziciji na ekranu. Hypno simbol zamenjuje simbole Elelphant, Monkey, Hyena, Redds i Chicken. Dobitkom tri simbola Hypo ostvaruje se osam besplatnih igara. U besplatnim igrama se mogu ostvariti i dodatne besplatne igre. Svi dobici su prikazani u kreditima.

ARRIVA

Igra sa 25 linija i pet kolona. Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji, osim kod Scatter dobitaka. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim za bonus igre. Dobitne linije se isplaćuju sa leve na desnu stranu i jedan od dobitnih simbola mora biti u prvoj koloni. Simbol Miš menja sve simbole osim Scatter simbola (Sir). Svaki dobitak sa Miš simbolom duplira dobitak. Tri ili više Sir simbola bilo gde na ekranu daju besplatne igre. Svi dobici su prikazani u kreditima.

BAR AND SEVEN

Igra sa 25 linija i pet kolona. Samo se najveći dobitak isplaćuje po aktivnoj liniji, osim kod Scatter dobitaka. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim za bonus igre. Dobitne linije se isplaćuju sa leve na desnu stranu i jedan od dobitnih simbola mora biti u prvoj koloni. Ako postoje bonus dobici i regularni dobici u istoj ruci, isplaćuju se svi dobici. Svi dobici su prikazani u kreditima.

AMERICAN HOT SLOT

Igra sa pet linija i tri kolone. Dobici na slot mašini zavise od simbola na ekranu kada se spinovi završe. Simboli moraju biti jedni do drugih u liniji. Potrebna su tri ista simbola. Uvek se igra na svih pet raspoloživih linija. Svi dobici su u kreditima.

GOLDEN BEAR

Igra sa 25 linija i pet kolona. Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji, osim kod Scatter dobitaka. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih osim za bonus igre. Ako postoje bonus dobici i regularni dobici u istoj ruci, isplaćuju se svi dobici. Simbol Katedrala se pojavljuje u drugoj i četvrtoj koloni i menja sve simbole uključujući i Jaje, ali ne i Zlatnog medveda. Tri, četiri ili pet simbola Jaje daju 10 besplatnih igara. U besplatnim igrama se mogu ostvariti i dodatne besplatne igre.

PIRATES

Igra sa 25 linija i pet kolona. Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji, osim kod Scatter dobitaka. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih osim za bonus igre. Dobitne linije se isplaćuju sa leve na desnu stranu i jedan od dobitnih simbola mora biti u prvoj koloni. Kada postoje bonus dobici i regularni dobici u istoj ruci, isplaćuju se svi dobici. Svaki dobitak sa simbolom Kapetana se duplira. Tri ili više simbola Mape aktiviraju besplatne igre. Igra Lov na blago počinje sa pet besplatnih igara. Na mapi je moguće navođenje broda na 10 različitih pozicija. Svi dobici su prikazani u kreditima.

RIO GRANDE

Igra sa 25 linija i pet kolona. Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji, osim kod Scatter dobitaka. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim za bonus igre. Dobitne linije se isplaćuju sa leve na desnu stranu i jedan od dobitnih simbola mora biti u prvoj koloni. Kada postoje bonus dobici i regularni dobici u istoj ruci, isplaćuju se svi dobici. Svaka dobitna linija sa simbolom Kauboja duplira dobitak. Tri Zvezda simbola ostvaruju 10 besplatnih spinova. Svi dobici su prikazani u kreditima.

SEALED WITH A KISS

Igra sa 25 linija i pet kolona. Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji, osim kod Scatter dobitaka. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim za bonus igre. Svi dobici isplaćuju se sa leve na desnu i sa desne na levu stranu. Kada postoje bonus dobici i regularni dobici u istoj ruci, isplaćuju se svi dobici. Svi dobici su prikazani u kreditima. Kada se dva simbola Foke pojave istovremeno, aktiviraju 10 besplatnih igara. U bonus igri sve dobitne kombinacije se množe sa datim množiocima. Mogući množioci su tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet i deset puta.

EL TORO

Igra sa 25 linija i pet kolona. Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji, osim za Scatter (Ole) dobitke. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim za bonus igre. Dobitne linije se isplaćuju sa leva na desno i dobitni simbol mora biti u prvoj koloni. Simbol Ruža se pojavljuje samo u drugoj, trećoj i četvrtoj koloni i menja sve simbole osim Scatter simbola.

RED HOT FRUITS

Igra sa pet kolona i 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji, osim za Scatter (Zvezda) dobitke. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu na aktivnim linijama, osim Scatter dobitka. Bar jedan simbol iz dobitne kombinacije mora da se pojavi u prvoj koloni, inače ne postoji dobitak. Scatter dobitak može da se desi i na linijama koje nisu aktivne. Ako je na ekranu u svakoj koloni i redu isti simbol, dobitak se udvostručuje. Dobici su izraženi u kreditima.

RED HOT FRUITS II

Igra sa pet kolona i 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji osim za Scatter (Zvezda) dobitke. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu na aktivnim linijama, osim Scatter dobitka, i ne moraju da počinju od prve ili poslednje kolone. Scatter dobitak može de se desi i na linijama koje nisu aktivne. Ako je na ekranu u svakoj koloni i redu isti simbol, dobitak se udvostručuje. Dobici su izraženi u kreditima.

PHOENICIA

Igra sa pet kolona i minimum 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji, osim za Scatter (Piramida) dobitke. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu na aktivnim linijama, osim Scatter dobitka. Bar jedan simbol iz dobitne kombinacije mora da se pojavi u prvoj koloni, inače ne postoji dobitak. Scatter dobitak može da se desi i na linijama koje nisu aktivne. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Scatter simbol Piramida ne mora da se pojavi na aktivnoj liniji da bi se ostvario dobitak. Džoker simbol Feniks zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola. Dobici su izraženi u kreditima.U besplatnim igrama moguće je osvojiti 1.000 puta uloženi iznos ko se uspešno redom selektuju sva polja u kojima se pojavljuje simbol Vatra. Tri, četiri ili pet Scatter simbola Piramida aktivira bonus igru. Otkrivanjem Feniks simbola prelazi se na sledeći red sa simbolima Vatra, koji sadrži uvećane bonus dobitke. Bonus dobici zavise od broja Piramida koji su aktivirali bonus igru. Osvajanjem bonus dobitka bonus igra se završava i nastavlja se osnovna igra.

LEONARDO`S CODE

Igra sa pet kolona i 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji osim za Scatter Leonardo‘s Code dobitke. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu na aktivnim linijama, osim Scatter dobitka. Bar jedan simbol iz dobitne kombinacije mora da se pojavi u prvoj koloni, inače ne postoji dobitak. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Scatter simbol LEONARDO‘S CODE ne mora da se pojavi na aktivnoj liniji da bi se ostvario dobitak. Leonardo‘s Code simbol je istovremeno i džoker simbol i zamenjuje sve simbole. Tri ili više Leonardo‘s Code simbola aktivira 10 besplatnih igara. Besplatne igre se igraju na broju linija i pri bet-u koji su bili u trenutku aktiviranja besplatnih igara. U besplatnim igrama je moguće osvojiti novih 10, 15, 20, 25 ili 30 besplatnih igara.

SPANISH GOLD

Igra sa pet kolona i 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji, osim za Scatter (Top) dobitke.Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu na aktivnim linijama, osim Scatter dobitka. Bar jedan simbol iz dobitne kombinacije mora da se pojavi u prvoj koloni, inače ne postoji dobitak. Scatter simbol ne mora da se pojavi na aktivnoj liniji da bi se ostvario dobitak. Dobici po liniji se množe sa bet-om po liniji. Scatter dobici se množe sa total bet-om. Simbol Ajkula predstavlja džoker simbol i menja sve simbole osim Scatter simbola. Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira bonus igru. Dobici se obračunavaju na osnovu aktivnih linija i bet-a u trenutku aktiviranja bonus igre. Dobici su izraženi u kreditima. Takođe tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara, a dobici se umnožavaju pet puta ili jednom u zavisnosti da li je Galija nasukana ili ne. U besplatnim igrama je moguće dobiti još besplatnih igara sa trenutno aktivnim množiocem.

BOOM

Igra sa pet kolona i 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji, osim za Scatter (Zvezda) dobitke. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu na aktivnim linijama, osim Scatter dobitka. Bar jedan simbol iz dobitne kombinacije mora da se pojavi u prvoj koloni, inače ne postoji dobitak. Scatter simbol ne mora da se pojavi na aktivnoj liniji da bi se ostvario dobitak. Simbol Bomba može predstavljati džoker simbol ukoliko eksplodira i proširi se na sve simbole u toj koloni. Dobici su izraženi u kreditima.

CASANOVA

Igra sa pet kolona i 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji, osim za Scatter (Dijamant) dobitke. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu na aktivnim linijama, osim Scatter dobitka. Bar jedan simbol iz dobitne kombinacije mora da se pojavi u prvoj koloni, inače ne postoji dobitak. Scatter simbol ne mora da se pojavi na aktivnoj liniji da bi se ostvario dobitak. Simbol Srce predstavlja džoker simbol i menja sve simbole osim Scatter-a. Dobici su izraženi u kreditima. Tri, četiri ili pet Scatter simbola Dijamant aktiviraju besplatne igre. Dobici se obračunavaju na osnovu aktivnih linija i bet-a u trenutku aktiviranja besplatnih igara. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara.

FULL MOON

Igra sa pet kolona i 10 ili 25 linija. Dobici se isplaćuju na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji osim za Scatter (Bundeva - Lampa) dobitke. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih, osim kod Scatter dobitaka. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu i obrnuto na aktivnim linijama uključujući i Scatter simbol. Ako postoji dobitak po aktivnoj liniji i Scatter dobitak, isplaćuju se oba. Dobici su izraženi u kreditima. Simbol Vuk se javlja samo u trećoj koloni i zamenjuje sve simbole uključujući i Scatter simbol. Simbol Mesec se pojavljuje samo u prvoj i petoj koloni i zamenjuje sve simbole uključujući i Scatter simbol. Bonus igra sa množiocima: kada se istovremeno pojave dva simbola Mesec, pomeraju se na vrh ekrana i aktiviraju bonus igru u kojoj se prikazuje množilac dobitka koji može da bude najviše 10. Mogući množioci dobitka su tri, četiri, pet, šest, sedam, osam i deset puta.

TOTAL HOT

Igra sa četiri kolone i jedna, tri, pet, sedam ili 25 mogućih aktivnih linija. Dobici se isplaćuju samo na najvećim kombinacijama na svakoj aktivnoj liniji. Da bi linija bila dobitna, simboli moraju biti jedni pored drugih na aktivnim linijama. Dobitne kombinacije se isplaćuju sa leve na desnu stranu. Bar jedan simbol iz dobitne kombinacije mora da se pojavi u prvoj koloni, inače ne postoji dobitak. Ukoliko se na svim kolonama i redovima vidljivim na ekranu nalazi isti simbol, dobitak se duplira. Dobici su izraženi u kreditima.

megajack

Megajack

BONUS POKER

Špil sa 52 karte. Postoji mogućnost igranja sa više istovremenih deljenja (jedno, tri, pet, 10 deljenja). Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

DEUCES WILD

Špil sa 52 karte bez džokera. Deuces (dvojke) menjaju bilo koju kartu. Royal Flash sa Deuces (dvojkama) je Royal Wild. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

DEUCES & JOKER WILD

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker igraju kao zamena za bilo koju kartu. Najveći dobitak daju četiri Deuces (dvojke) i džoker. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

TWO JOKERS WILD 4X4

Špil sa 52 karte i dva džokera. Džokeri su zamena za bilo koju kartu, dobici se množe dva, tri ili četiri puta – sa jednim džokerom, ili četiri, devet ili šesnaest puta – sa dva džokera. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

DEUCES & JOKERS WILD X 3

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker su zamena za bilo koju kartu. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

JOKER DOUBLE

Špil sa 52 karte sa džokerom. Džoker menja bilo koju kartu i duplira dobitak. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

BANANA POKER

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz jedan Banana džoker. Džokeri su zamena za bilo koju kartu. Banana džoker umnožava dobitak jednom, dva ili tri puta. Tom prilikom se bonusi i pet Eldorados dobici ne umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

BANANA POKER 4x4

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz dva Banana džokera. Džokeri su zamena za bilo koju kartu, jedan Banana džoker umnožava dobitak dva, tri ili četiri puta, a dva Banana džokera - četiri, devet ili šesnaest puta. Svi dobici bez bonusa i pet Eldorados nagrada se umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

SLOT-O-POL

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus sa devet novih krugova. Dobitak u jednom Treasure Wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Pet Kocka simbola aktivira SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

SLOT-O-POL DELUXE

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Tri, četiri ili pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus. Broj krugova pri ovom bonusu je jedan, tri ili šest. Dobitak u jednom Treasure wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Ukoliko je igrač otvorio pet DICE (Kocka) simbola osvojio je SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

CHAMPAGNE PARTY

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Ukoliko se pojavi pet simbola Flaša šampanjca, aktivira se Champagne Party bonus u kome ima pet Flaša. Izborom dve Flaše igrač osvaja bonus poene. Ako je sadržaj u dve Flaše isti, igraču se udvostručava broj poena koje te Flaše nose. Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira se 15 besplatnih igara. Pri tim krugovima svaki dobitak se udvostručava izuzev Party bonusa, pet Scattera i pet Eldorada. Ukoliko se tokom besplatnih igara pojave tri, četiri ili pet novih Scatter-a, aktivira se 30 novih besplatnih igara. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

AZTEC GOLD

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Simbol Čarobnjaka koji se pojavi u u drugoj, trećoj ili četvrtoj koloni postaje zamena za sve simbole istovremeno u svim pozicijama na toj koloni, osim simbola Piramide. Simbol Čarobnjaka zamenjuje Scatter simbol samo u jednoj poziciji i samo u toj koloni. Simbol tri Piramide na bilo kojoj poziciji u trećoj, četvrtoj i petoj koloni daje Pyramid bonus. Prikazuje se slika jedne od 51 Piramide. Igrač ima mogućnost da bira drugu Piramidu do tri puta. Bonus dobitak izračunava se prema ukupnom ulogu. Kada osvoji PYRAMID BONUS, igrač ima priliku da bira Dijamantsku piramidu i osvoji DIAMOND BONUS. Prikazuje se pet redova, pri čemu u svakom ima po pet Pehara. Biranjem Pehara igrač može da osvoji maksimalnu bonus nagradu. Pravo na bonus se okončava pojavom simbola Zmije. Iznos bonusa se određuje prema ukupnom ulogu. Najviša bonus nagrada je ukupni ulog uvećan 390 puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

Multi A.

Multi

HOT FRUITS

Hot Fruits je igra sa tri kolone i pet dobitnih linija. Kada se postigne dobitak, prema tabeli sa desne strane ekrana igraču se pruža mogućnost da osvojeni dobitak upiše u kredit ili da se kocka, pri čemu ima šansu da uveća dobitak dupliranjem. Kockanje se vrši po principu Win/Lose.

JOKER CARD

U ovom klasičnom pokeru učestvuje špil od 52 karte i jedan Džoker. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira.

MULTI WIN

U ovom klasičnom pokeru učestvuje špil od 52 karte i jedan Džoker. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira. Pored toga u kockanju učestvuje i karta sedam (7). Ukoliko se ona pojavi tokom kockanja, najniža osvojena vrednost će biti osvetljena. Sa svakom narednom kartom sedam (7) koja se pojavi, biće osvojen sledeći veći iznos. Kockanje se završava kada se otvori pogrešna karta ili se ceo osvojeni dobitak iz klađenja upiše u kredit nakon čega glavna igra ponovo počinje.

MULTI WIN TRIPLE

Ova poker igra koristi špil od 52 karte i četiri Džokera. U glavnoj igri karte se dele tri puta u jednoj igri. Program automatski od pet podeljenih karata zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Pre trećeg deljenja kombinacija se može zadržati. Prilikom trećeg deljenja karata ulog se oduzima od kredita. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira. Pored toga u kockanju učestvuje i karta sedam (7). Ukoliko se ona pojavi tokom kockanja, najniža osvojena vrednost će biti osvetljena. Sa svakom narednom kartom sedam (7) koja se pojavi, biće osvojen sledeći veći iznos. Kockanje se završava kada se otvori pogrešna karta ili se ceo osvojeni dobitak iz klađenja upiše u kredit, nakon čega glavna igra ponovo počinje.

SUPER CASH

Super Cash je video igra sa tri kolone, pet dobitnih linija i tri bonus igre.
Bonus igre:
Free Spin Bonus: Ako su tri Free Spin simbola na ekranu, Free Spin bonus se aktivira. Moguće je osvojiti do šest Free Spin igara. Super Cash Bonus: Ako su tri „bonus“ simbola na dobitnoj liniji, osvojen je Super Cash bonus. Ovaj bonus množi aktuelni bet sa vrednošću od 50 do 250. Win X 2 Bonus: Ako su tri simbola „Win x 2“ u dobitnoj liniji, igraču je omogućeno 10 „Win x 2“ igara. Kada se postigne dobitak, prema tabeli sa desne strane ekrana igraču se pruža mogućnost da osvojeni dobitak upiše u kredit ili da se kocka, pri čemu ima šansu da uveća dobitak dupliranjem. Kockanje se vrši po principu Win/Lose.

FRUIT POKER

Ovaj poker igra sadrži 139 karata uključujući i jednog Džokera.
Sadrži i bonuse:
Fruit Bonus: Jedan simbol će biti osvetljen kada se dobitna kombinacija odgovarajućih simbola bude pogodila četiri ili pet puta. Visina Fruit bonusa se menja u zavisnosti od visine uloga. Fruit bonus je osvojen kada su svi simboli osvetljeni. Cherry Bonus: Povećava se u zavisnosti od uloga svaki put kada se u kombinaciji karata nađu dve trešnje. Cherry bonus je osvojen kada su svi simboli osvetljeni. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Špil se meša iznova:
- ako je ostalo manje od 30 karata u špilu
- posle svake dobitne kombinacije
- nakon promene uloga
Pritiskom na Hold 1 taster može se proveriti koje se karte još uvek nalaze u špilu i drugim pritiskom na isti taster prikazaće se plan dobitaka koji je izračunat na osnovu visine trenutnog uloga.Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Pet karata iz špila se pojavljuje slučajnim izborom pri čemu se pogađaju po principu Veća/Manja. Kada se pogodi karta, dobitak se duplira, a u slučaju promašaja, dobitak iz klađenja se gubi i igrač se vraća u glavnu igru.Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Veća karta: Joker, Bar, Zvono, Lubenica, Šljiva, Limun. Manja karta: Joker, Trešnja, Prazna.

Merkur

Merkur

TROPICAL HEAT

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Wild simbol zamenjuje sve druge simbole osim Scatter simbola. Svi dobici sa Wild simbolom se udvostručuju. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara sa trostrukim dobitkom. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

BLAZING STAR

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Simbol Sunce je najjači simbol u igri. Klasična igra sa voćkicama bez bonusa.

DOUBLE TRIPLE CHANCE

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Simbol Sunce je najjači simbol u igri. Dobitkom jedne iste vrste voća na kolonama aktivira se Rewin opcija (točak sa dobicima). U Rewin igri moguće je dobitak uvećati šest puta.

BRILIANT SPARKLE

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Najjači simbol u igri je Brilijant. Klasična igra sa voćkicama bez bonusa.

BIRD OF PREY

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Wild simbol zamenjuje sve druge simbole osim Scatter simbola. Svi dobici sa Wild simbolom se udvostručuju. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter-a aktivira 15 besplatnih igara sa trostrukim dobitkom. Dodatne besplatne igre mogu se osvojiti tokom besplatnih igara. Misterija: Postoji šansa da se osvoji dobitak Misterija u svakoj besplatnoj igri koja nema drugi dobitak.

MAGIC MIRROR

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter/Wild simbola aktivira 10 besplatnih igara sa posebnim unapred određenim simbolom za dobitak. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

CLASIC POKER

Igra sa špilom od 52 karte, otkriva se pet karata koje igrač može po želji zadržati za drugo deljenje. Džoker zamenjuje bilo koju kartu iz špila.

GOLD & GLORY

Igra sa pet kolona i do 50 linija. Wild simbol zamenjuje sve simbole osim simbola Pehar i Zlatni bodež sa dijamantima. Besplatne igre se osvajaju ako se pojavi Scatter simbol. U toku igre Gold simbol u besplatnim igrama umnožava dobitak pet puta, dok Glory simbol bez simbola Gold daje još pet dodatnih besplatnih igara.

MYSTERIOUS MAP

Igra sa pet kolona i do 50 linija. Wild simbol koji zamenjuje sve simbole je ujedno i Scatter simbol. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter/Wild simbola aktivira 15 besplatnih igara. U besplatnim igrama svaki dobitak sa simbolom Scattera se umnožava pet puta.

NORTHERN DELIGHT

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Wild simbol zamenjuje sve druge simbole osim SCATTER simbola. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter/Wild simbola aktivira 15 besplatnih igara sa posebnim unapred određenim simbolom za dobitak.

THUNDER STORM

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Duga je najjači simbol. Ukoliko igrač osvoji Tri, četiri ili pet simbola Misterija aktivira se Misterija dobitak. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet simbola Tornado aktivira Tornado igru.

HIDDEN LANDS

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Wild simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 10 besplatnih igara. Na startu besplatnih igara igrač bira jedan od četiri ponuđena simbola. U zavisnosti od dobijenog simbola dobitak se množi dva, tri, četiri ili pet puta. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

MISSION FOR 3

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Dama je najjači simbol. Simboli Lisica, Medved i Sova su zamena za sve simbole osim simbola Scatter . Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 10, 20 ili 30 besplatnih igara. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

SNOW WOLF

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Vuk je najjači simbol. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara u kojima se udvosturčuje dobitak. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

THE PLUNDER PACK

Igra sa pet kolona i do 50 linija.Viking je najjači simbol i zamenjuje sve simbole osim Scatter-a. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 12, 25 ili 50 besplatnih igara. Prilikom startovanja besplatnih igara potrebno je odabrati jednog od ponuđena tri vikinga. Ukoliko najviše dobitaka osvoji selektovani viking, tada će biti osvojeni i svi dobici ostalih vikinga.

Cobra

Cobra

LUCKY LADY’S CHARM

Igra sa pet kolona i do devet linija. Lucky Lady simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter (Hand) simbola i duplira dobitke kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

AMERICAN POKER

Poker igra sa standardnim špilom od 52 karte i jednom Joker kartom. Joker karta zamenjuje bilo koju kartu. Igrač ulaže bet za prvo deljenje i bira koje će karte zameniti u drugom deljenju. Kombinacija Jacks or Better (par J ili većih karata) dobitna je ako su izvučene u drugom deljenju.

BOOK OF RA

Igra sa pet kolona i do devet linija.Book of Ra simbol zamenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

SIZZLING HOT

Igra sa pet kolona i do pet linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Najveći dobitak se isplaćuje samo na aktivnoj liniji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

DOLPHINS PEARL

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Delfin zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Biser) i duplira dobitak kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

THE MONEY GAME

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Gentleman zamenjuje sve simbole osim Scatter (Dollar) simbola. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Dollar simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

KING OF CARDS

Igra sa pet kolona i do devet linija. Joker menja sve simbole osim Scatter simbola (Chips) i duplira dobitak kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet simbola Chips aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

PHARAOH`S GOLD II

Igra sa pet kolona i do devet linija. Pharaoh simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter (Eyes) simbola i duplira dobitke kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Eyes simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

Ultimate 4You

Ultimate

SIZZLING HOT DELUXE

Igra sa pet kolona i petfiksnih linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli (Star) dobitni su na bilo kojoj poziciji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

POWER STARS

Igra sa pet kolona i 10 fiksnih linija. Dobici se isplaćuju sleva nadesno i obrnuto. Simbol Star zamenjuje sve simbole na svim pozicijama i pojavljuje se u kolonama dva, tri i četiri. Kada se pojavi, simbol Star se širi na sve pozicije u toj koloni i zadržava se tako jedan spin, dok ostale kolone imaju šansu da osvoje još Star simbola. U slučaju više dobitaka sa pet istih simbola isplaćuje se samo jedan dobitak.

ROARING FORTIES

Igra ima pet kolona i 40 fiksnih linija. Simbol Wild zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola Star. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija sve dok ima dovoljno kredita.

SIZZLING GEMS

Igra sa pet kolona i pet fiksnih linija. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija sve dok ima dovoljno kredita. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

PLENTY ON TWENTY

Igra sa pet kolona i 20 fiksnih linija. Za dobitke se priznaju dobitne kombinacije sa leve na desnu stranu. Scatter dobici (Star simboli) mogu da budu na bilo kojoj poziciji. Simbol Sedam (7) zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola. Simboli voća i broja sedam omogućavaju da se dobiju grupisani simboli na ekranu i najveći dobitak ukoliko se ekran prekrije istim simbolima. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija dok ima dovoljno kredita.

CAPE GOLD

Igra sa pet kolona i 10 linija. Simbol Zvono menja sve simbole osim dva Scatter simbola (zlatna slika i zlatni Royal simbol). Besplatne igre: Tri, četiri, pet simbola Zvono aktivira 10 besplatnih igara. Tom prilikom se nasumično bira jedan od dva Scatter simbola i u slučaju dobitka taj simbol se širi preko tri simbola u određenoj koloni i daje dobitke na svakoj od tih pozicija. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

LUCKY LADY`S CHARM DELUXE

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Lucky Lady simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter (Hand) simbola i duplira dobitke kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

BOOK OF RA DELUXE

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Book of Ra simbol zamenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara, prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

FAIRY QUEEN

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Simbol Fairy Queen zamenjuje sve simbole osim simbola Mystic Gate. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Mystic Gate simbola aktivira 10 besplatnih igara. Za vreme besplatnih igara svaka igra je dobitna na svim aktivnim linijama. Pri svakoj besplatnoj igri jedan nasumično odabran simbol postaje zlatan i za minimalni dobitak širi se na prve dve ili tri kolone. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

LORD OF THE OCEAN

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Simbol Gate zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Special Expanding Symbol). Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Gate simbola aktivira 10 besplatnih igara i nasumično se otkriva Scatter simbol koji se širi preko tri pozicije drugih simbola u jednoj koloni i donosi dobitke na svakoj od pozicija. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

Hotspot

Hotspot

DOLPHIN`S PEARL

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Delfin zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Biser) i duplira dobitak kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

BOOK OF RA

Igra sa pet kolona i do devet linija. Book of Ra simbol zamenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

SIZZLING HOT

Igra sa pet kolona i do pet linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Najveći dobitak se isplaćuje samo na aktivnoj liniji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

TREASURE JEWELS

Igra sa pet kolona i devet linija. Simbol Chest zamenjuje sve simbole. Kada se pojavi simbol Chest, nasumično se bira množilac dobitaka po aktivnoj liniji i može biti jednan, tri ili sedam puta.

JEWELS 4 ALL

Igra sa pet kolona i devet linija. Simbol Diamond Star zamenjuje sve simbole na čije pozicije se proširi.

COLUMBUS

Igra sa pet kolona i devet linija. Simbol Kolumbo zamenjuje sve simbole, osim Scatter simbola (brodovi Nina, Pinta i Santa Maria). Scatter simboli razmešteni u kolonama jedan, tri i pet aktiviraju 10 besplatnih igara. Za vreme besplatnih igara Scatter simbol zamenjuje sve simbole. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

ALWAYS HOT

Igra sa pet kolona i pet linija. Svi dobici su kombinacije tri ista simbola na aktivnoj liniji.

ULTRA HOT

Igra sa pet kolona i pet linija. Svi dobici su kombinacija tri ista simbola na aktivnoj liniji. Isti simbol na svim pozicijama na ekranu udvostručuje dobitak.

AMERICAN POKER II

Poker igra sa standardnim špilom od 52 karte i jednom Joker kartom. Joker karta zamenjuje bilo koju kartu. Igrač ulaže bet za prvo deljenje i bira koje će karte zameniti u drugom deljenju. Kombinacija Jacks or Better (par J ili većih karata) dobitna je ako su izvučene u drugom deljenju. Ova igra sadrži Mini bonus igru u kojoj se dobitni fond puni dobitnim Jacks or Better kombinacijama i osvaja se kada fond dostigne određeni iznos.

HOT TARGET

Za dobitke se priznaju dobitne kombinacije sa leve na desnu stranu. Svi dobici na aktivnim linijama se množe sa betom po liniji, isključujući Scatter simbol (Star). Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji. Joker simbol zamenjuje sve simbole, osim Scatter simbola i simbola Hot Target. Scatter dobici se množe sa ukupnim betom. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola sleva nadesno, aktivira 10 besplatnih igara. Pojavljivanje simbola Hot Target bilo gde u srednjoj koloni u besplatnim igrama duplira do tada osvojeni dobitak uključujući i dobitak iz osnovne igre. Tokom besplatnih igara nije moguće ponovo osvojiti besplatne igre.

Najigranije Apex igre

Legend of the Shpinx

Legend of the Sphinx

Ocean Tale

Ocean tale

Hypno Hippo

Hypno Hippo

Arriva

Arriva

Najigranije Megajack igre

Aztec Gold

Aztec gold

Champagne party

Champagne party

Slot-o-pol

Slot-o-pol

Slot-o-pol deluxe

Slot-o-pol deluxe

Najigranije Multi igre

Hot fruits

Hot fruits

Joker Card

Joker card

Multi Win

Multi win

Multi win triple

Multi win triple

Najigranije Merkur igre

Tropical heat

Tropical heat

Blazing star

Blazing star

Double triple chance

Double triple chance

Briliant sparkle

Briliant sparkle

Najigranije Cobra igre

Lucky lady`s charm

Lucky lady`s charm

American poker

American Poker

Book of Ra

Book of ra

Sizzling hot

Sizzling hot

Najigranije Ultimate igre

Sizzling hot deluxe

Sizzling hot deluxe

Power stars

Power stars

Roaring forties

Roaring forties

Sizzling gems

Sizzling Gems

Najigranije Hotspot igre

Dolphins pearl

Dolphins pearl

Book of Ra

Book of Ra

Sizzling hot

Sizzling hot

Treasure jewels

Treasure jewels