apex

BONUS POKER

Špil sa 52 karte. Postoji mogućnost igranja sa više istovremenih deljenja (jedno, tri, pet, 10 deljenja). Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

DEUCES WILD

Špil sa 52 karte bez džokera. Deuces (dvojke) menjaju bilo koju kartu. Royal Flash sa Deuces (dvojkama) je Royal Wild. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

DEUCES & JOKER WILD

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker igraju kao zamena za bilo koju kartu. Najveći dobitak daju četiri Deuces (dvojke) i džoker. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

TWO JOKERS WILD 4X4

Špil sa 52 karte i dva džokera. Džokeri su zamena za bilo koju kartu, dobici se množe dva, tri ili četiri puta – sa jednim džokerom, ili četiri, devet ili šesnaest puta – sa dva džokera. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

DEUCES & JOKERS WILD X 3

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker su zamena za bilo koju kartu. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

JOKER DOUBLE

Špil sa 52 karte sa džokerom. Džoker menja bilo koju kartu i duplira dobitak. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

BANANA POKER

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz jedan Banana džoker. Džokeri su zamena za bilo koju kartu. Banana džoker umnožava dobitak jednom, dva ili tri puta. Tom prilikom se bonusi i pet Eldorados dobici ne umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

BANANA POKER 4X4

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz dva Banana džokera. Džokeri su zamena za bilo koju kartu, jedan Banana džoker umnožava dobitak dva, tri ili četiri puta, a dva Banana džokera - četiri, devet ili šesnaest puta. Svi dobici bez bonusa i pet Eldorados nagrada se umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

SLOT-O-POL

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus sa devet novih krugova. Dobitak u jednom Treasure Wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Pet Kocka simbola aktivira SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

SLOT-O-POL DELUXE

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Tri, četiri ili pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus. Broj krugova pri ovom bonusu je jedan, tri ili šest. Dobitak u jednom Treasure wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Ukoliko je igrač otvorio pet DICE (Kocka) simbola osvojio je SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

CHAMPAGNE PARTY

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Ukoliko se pojavi pet simbola Flaša šampanjca, aktivira se Champagne Party bonus u kome ima pet Flaša. Izborom dve Flaše igrač osvaja bonus poene. Ako je sadržaj u dve Flaše isti, igraču se udvostručava broj poena koje te Flaše nose. Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira se 15 besplatnih igara. Pri tim krugovima svaki dobitak se udvostručava izuzev Party bonusa, pet Scattera i pet Eldorada. Ukoliko se tokom besplatnih igara pojave tri, četiri ili pet novih Scatter-a, aktivira se 30 novih besplatnih igara. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

AZTEC GOLD

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Simbol Čarobnjaka koji se pojavi u u drugoj, trećoj ili četvrtoj koloni postaje zamena za sve simbole istovremeno u svim pozicijama na toj koloni, osim simbola Piramide. Simbol Čarobnjaka zamenjuje Scatter simbol samo u jednoj poziciji i samo u toj koloni. Simbol tri Piramide na bilo kojoj poziciji u trećoj, četvrtoj i petoj koloni daje Pyramid bonus. Prikazuje se slika jedne od 51 Piramide. Igrač ima mogućnost da bira drugu Piramidu do tri puta. Bonus dobitak izračunava se prema ukupnom ulogu. Kada osvoji PYRAMID BONUS, igrač ima priliku da bira Dijamantsku piramidu i osvoji DIAMOND BONUS. Prikazuje se pet redova, pri čemu u svakom ima po pet Pehara. Biranjem Pehara igrač može da osvoji maksimalnu bonus nagradu. Pravo na bonus se okončava pojavom simbola Zmije. Iznos bonusa se određuje prema ukupnom ulogu. Najviša bonus nagrada je ukupni ulog uvećan 390 puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

megajack

BONUS POKER

Špil sa 52 karte. Postoji mogućnost igranja sa više istovremenih deljenja (jedno, tri, pet, 10 deljenja). Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

DEUCES WILD

Špil sa 52 karte bez džokera. Deuces (dvojke) menjaju bilo koju kartu. Royal Flash sa Deuces (dvojkama) je Royal Wild. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

DEUCES & JOKER WILD

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker igraju kao zamena za bilo koju kartu. Najveći dobitak daju četiri Deuces (dvojke) i džoker. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

TWO JOKERS WILD 4X4

Špil sa 52 karte i dva džokera. Džokeri su zamena za bilo koju kartu, dobici se množe dva, tri ili četiri puta – sa jednim džokerom, ili četiri, devet ili šesnaest puta – sa dva džokera. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

DEUCES & JOKERS WILD X 3

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker su zamena za bilo koju kartu. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

JOKER DOUBLE

Špil sa 52 karte sa džokerom. Džoker menja bilo koju kartu i duplira dobitak. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

BANANA POKER

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz jedan Banana džoker. Džokeri su zamena za bilo koju kartu. Banana džoker umnožava dobitak jednom, dva ili tri puta. Tom prilikom se bonusi i pet Eldorados dobici ne umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

BANANA POKER 4X4

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz dva Banana džokera. Džokeri su zamena za bilo koju kartu, jedan Banana džoker umnožava dobitak dva, tri ili četiri puta, a dva Banana džokera - četiri, devet ili šesnaest puta. Svi dobici bez bonusa i pet Eldorados nagrada se umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

SLOT-O-POL

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus sa devet novih krugova. Dobitak u jednom Treasure Wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Pet Kocka simbola aktivira SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

SLOT-O-POL DELUXE

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Tri, četiri ili pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus. Broj krugova pri ovom bonusu je jedan, tri ili šest. Dobitak u jednom Treasure wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Ukoliko je igrač otvorio pet DICE (Kocka) simbola osvojio je SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

CHAMPAGNE PARTY

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Ukoliko se pojavi pet simbola Flaša šampanjca, aktivira se Champagne Party bonus u kome ima pet Flaša. Izborom dve Flaše igrač osvaja bonus poene. Ako je sadržaj u dve Flaše isti, igraču se udvostručava broj poena koje te Flaše nose. Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira se 15 besplatnih igara. Pri tim krugovima svaki dobitak se udvostručava izuzev Party bonusa, pet Scattera i pet Eldorada. Ukoliko se tokom besplatnih igara pojave tri, četiri ili pet novih Scatter-a, aktivira se 30 novih besplatnih igara. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne menja.

AZTEC GOLD

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Simbol Čarobnjaka koji se pojavi u u drugoj, trećoj ili četvrtoj koloni postaje zamena za sve simbole istovremeno u svim pozicijama na toj koloni, osim simbola Piramide. Simbol Čarobnjaka zamenjuje Scatter simbol samo u jednoj poziciji i samo u toj koloni. Simbol tri Piramide na bilo kojoj poziciji u trećoj, četvrtoj i petoj koloni daje Pyramid bonus. Prikazuje se slika jedne od 51 Piramide. Igrač ima mogućnost da bira drugu Piramidu do tri puta. Bonus dobitak izračunava se prema ukupnom ulogu. Kada osvoji PYRAMID BONUS, igrač ima priliku da bira Dijamantsku piramidu i osvoji DIAMOND BONUS. Prikazuje se pet redova, pri čemu u svakom ima po pet Pehara. Biranjem Pehara igrač može da osvoji maksimalnu bonus nagradu. Pravo na bonus se okončava pojavom simbola Zmije. Iznos bonusa se određuje prema ukupnom ulogu. Najviša bonus nagrada je ukupni ulog uvećan 390 puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sledećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne menja.

multi

HOT FRUITS

Hot Fruits je igra sa tri kolone i pet dobitnih linija. Kada se postigne dobitak, prema tabeli sa desne strane ekrana igraču se pruža mogućnost da osvojeni dobitak upiše u kredit ili da se kocka, pri čemu ima šansu da uveća dobitak dupliranjem. Kockanje se vrši po principu Win/Lose.

JOKER CARD

U ovom klasičnom pokeru učestvuje špil od 52 karte i jedan Džoker. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira.

MULTI WIN

U ovom klasičnom pokeru učestvuje špil od 52 karte i jedan Džoker. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira. Pored toga u kockanju učestvuje i karta sedam (7). Ukoliko se ona pojavi tokom kockanja, najniža osvojena vrednost će biti osvetljena. Sa svakom narednom kartom sedam (7) koja se pojavi, biće osvojen sledeći veći iznos. Kockanje se završava kada se otvori pogrešna karta ili se ceo osvojeni dobitak iz klađenja upiše u kredit nakon čega glavna igra ponovo počinje.

MULTI WIN TRIPLE

Ova poker igra koristi špil od 52 karte i četiri Džokera. U glavnoj igri karte se dele tri puta u jednoj igri. Program automatski od pet podeljenih karata zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Pre trećeg deljenja kombinacija se može zadržati. Prilikom trećeg deljenja karata ulog se oduzima od kredita. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira. Pored toga u kockanju učestvuje i karta sedam (7). Ukoliko se ona pojavi tokom kockanja, najniža osvojena vrednost će biti osvetljena. Sa svakom narednom kartom sedam (7) koja se pojavi, biće osvojen sledeći veći iznos. Kockanje se završava kada se otvori pogrešna karta ili se ceo osvojeni dobitak iz klađenja upiše u kredit, nakon čega glavna igra ponovo počinje.

SUPER CASH

Super Cash je video igra sa tri kolone, pet dobitnih linija i tri bonus igre.
Bonus igre:
Free Spin Bonus: Ako su tri Free Spin simbola na ekranu, Free Spin bonus se aktivira. Moguće je osvojiti do šest Free Spin igara. Super Cash Bonus: Ako su tri „bonus“ simbola na dobitnoj liniji, osvojen je Super Cash bonus. Ovaj bonus množi aktuelni bet sa vrednošću od 50 do 250. Win X 2 Bonus: Ako su tri simbola „Win x 2“ u dobitnoj liniji, igraču je omogućeno 10 „Win x 2“ igara. Kada se postigne dobitak, prema tabeli sa desne strane ekrana igraču se pruža mogućnost da osvojeni dobitak upiše u kredit ili da se kocka, pri čemu ima šansu da uveća dobitak dupliranjem. Kockanje se vrši po principu Win/Lose.

FRUIT POKER

Ovaj poker igra sadrži 139 karata uključujući i jednog Džokera.
Sadrži i bonuse:
Fruit Bonus: Jedan simbol će biti osvetljen kada se dobitna kombinacija odgovarajućih simbola bude pogodila četiri ili pet puta. Visina Fruit bonusa se menja u zavisnosti od visine uloga. Fruit bonus je osvojen kada su svi simboli osvetljeni. Cherry Bonus: Povećava se u zavisnosti od uloga svaki put kada se u kombinaciji karata nađu dve trešnje. Cherry bonus je osvojen kada su svi simboli osvetljeni. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobeležene karte će biti zamenjene u drugom krugu deljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Špil se meša iznova:
- ako je ostalo manje od 30 karata u špilu
- posle svake dobitne kombinacije
- nakon promene uloga
Pritiskom na Hold 1 taster može se proveriti koje se karte još uvek nalaze u špilu i drugim pritiskom na isti taster prikazaće se plan dobitaka koji je izračunat na osnovu visine trenutnog uloga.Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Pet karata iz špila se pojavljuje slučajnim izborom pri čemu se pogađaju po principu Veća/Manja. Kada se pogodi karta, dobitak se duplira, a u slučaju promašaja, dobitak iz klađenja se gubi i igrač se vraća u glavnu igru.Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Veća karta: Joker, Bar, Zvono, Lubenica, Šljiva, Limun. Manja karta: Joker, Trešnja, Prazna.

merkur

TROPICAL HEAT

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Wild simbol zamenjuje sve druge simbole osim Scatter simbola. Svi dobici sa Wild simbolom se udvostručuju. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara sa trostrukim dobitkom. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

BLAZING STAR

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Simbol Sunce je najjači simbol u igri. Klasična igra sa voćkicama bez bonusa.

DOUBLE TRIPLE CHANCE

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Simbol Sunce je najjači simbol u igri. Dobitkom jedne iste vrste voća na kolonama aktivira se Rewin opcija (točak sa dobicima). U Rewin igri moguće je dobitak uvećati šest puta.

BRILIANT SPARKLE

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Najjači simbol u igri je Brilijant. Klasična igra sa voćkicama bez bonusa.

BIRD OF PREY

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Wild simbol zamenjuje sve druge simbole osim Scatter simbola. Svi dobici sa Wild simbolom se udvostručuju. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter-a aktivira 15 besplatnih igara sa trostrukim dobitkom. Dodatne besplatne igre mogu se osvojiti tokom besplatnih igara. Misterija: Postoji šansa da se osvoji dobitak Misterija u svakoj besplatnoj igri koja nema drugi dobitak.

MAGIC MIRROR

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter/Wild simbola aktivira 10 besplatnih igara sa posebnim unapred određenim simbolom za dobitak. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

CLASIC POKER

Igra sa špilom od 52 karte, otkriva se pet karata koje igrač može po želji zadržati za drugo deljenje. Džoker zamenjuje bilo koju kartu iz špila.

GOLD & GLORY

Igra sa pet kolona i do 50 linija. Wild simbol zamenjuje sve simbole osim simbola Pehar i Zlatni bodež sa dijamantima. Besplatne igre se osvajaju ako se pojavi Scatter simbol. U toku igre Gold simbol u besplatnim igrama umnožava dobitak pet puta, dok Glory simbol bez simbola Gold daje još pet dodatnih besplatnih igara.

MYSTERIOUS MAP

Igra sa pet kolona i do 50 linija. Wild simbol koji zamenjuje sve simbole je ujedno i Scatter simbol. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter/Wild simbola aktivira 15 besplatnih igara. U besplatnim igrama svaki dobitak sa simbolom Scattera se umnožava pet puta.

NORTHERN DELIGHT

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Wild simbol zamenjuje sve druge simbole osim SCATTER simbola. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter/Wild simbola aktivira 15 besplatnih igara sa posebnim unapred određenim simbolom za dobitak.

THUNDER STORM

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Duga je najjači simbol. Ukoliko igrač osvoji Tri, četiri ili pet simbola Misterija aktivira se Misterija dobitak. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet simbola Tornado aktivira Tornado igru.

HIDDEN LANDS

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Wild simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 10 besplatnih igara. Na startu besplatnih igara igrač bira jedan od četiri ponuđena simbola. U zavisnosti od dobijenog simbola dobitak se množi dva, tri, četiri ili pet puta. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

MISSION FOR 3

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Dama je najjači simbol. Simboli Lisica, Medved i Sova su zamena za sve simbole osim simbola Scatter . Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 10, 20 ili 30 besplatnih igara. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

SNOW WOLF

Igra sa pet kolona i do 20 linija. Vuk je najjači simbol. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara u kojima se udvosturčuje dobitak. Dodatne besplatne igre se mogu osvojiti tokom besplatnih igara.

THE PLUNDER PACK

Igra sa pet kolona i do 50 linija.Viking je najjači simbol i zamenjuje sve simbole osim Scatter-a. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 12, 25 ili 50 besplatnih igara. Prilikom startovanja besplatnih igara potrebno je odabrati jednog od ponuđena tri vikinga. Ukoliko najviše dobitaka osvoji selektovani viking, tada će biti osvojeni i svi dobici ostalih vikinga.

cobra

LUCKY LADY’S CHARM

Igra sa pet kolona i do devet linija. Lucky Lady simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter (Hand) simbola i duplira dobitke kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

AMERICAN POKER

Poker igra sa standardnim špilom od 52 karte i jednom Joker kartom. Joker karta zamenjuje bilo koju kartu. Igrač ulaže bet za prvo deljenje i bira koje će karte zameniti u drugom deljenju. Kombinacija Jacks or Better (par J ili većih karata) dobitna je ako su izvučene u drugom deljenju.

BOOK OF RA

Igra sa pet kolona i do devet linija.Book of Ra simbol zamenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

SIZZLING HOT

Igra sa pet kolona i do pet linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Najveći dobitak se isplaćuje samo na aktivnoj liniji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

DOLPHINS PEARL

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Delfin zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Biser) i duplira dobitak kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

THE MONEY GAME

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Gentleman zamenjuje sve simbole osim Scatter (Dollar) simbola. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Dollar simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

KING OF CARDS

Igra sa pet kolona i do devet linija. Joker menja sve simbole osim Scatter simbola (Chips) i duplira dobitak kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet simbola Chips aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

PHARAOH`S GOLD II

Igra sa pet kolona i do devet linija. Pharaoh simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter (Eyes) simbola i duplira dobitke kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Eyes simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

ultimate

SIZZLING HOT DELUXE

Igra sa pet kolona i petfiksnih linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli (Star) dobitni su na bilo kojoj poziciji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

POWER STARS

Igra sa pet kolona i 10 fiksnih linija. Dobici se isplaćuju sleva nadesno i obrnuto. Simbol Star zamenjuje sve simbole na svim pozicijama i pojavljuje se u kolonama dva, tri i četiri. Kada se pojavi, simbol Star se širi na sve pozicije u toj koloni i zadržava se tako jedan spin, dok ostale kolone imaju šansu da osvoje još Star simbola. U slučaju više dobitaka sa pet istih simbola isplaćuje se samo jedan dobitak.

ROARING FORTIES

Igra ima pet kolona i 40 fiksnih linija. Simbol Wild zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola Star. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija sve dok ima dovoljno kredita.

SIZZLING GEMS

Igra sa pet kolona i pet fiksnih linija. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija sve dok ima dovoljno kredita. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

PLENTY ON TWENTY

Igra sa pet kolona i 20 fiksnih linija. Za dobitke se priznaju dobitne kombinacije sa leve na desnu stranu. Scatter dobici (Star simboli) mogu da budu na bilo kojoj poziciji. Simbol Sedam (7) zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola. Simboli voća i broja sedam omogućavaju da se dobiju grupisani simboli na ekranu i najveći dobitak ukoliko se ekran prekrije istim simbolima. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija dok ima dovoljno kredita.

CAPE GOLD

Igra sa pet kolona i 10 linija. Simbol Zvono menja sve simbole osim dva Scatter simbola (zlatna slika i zlatni Royal simbol). Besplatne igre: Tri, četiri, pet simbola Zvono aktivira 10 besplatnih igara. Tom prilikom se nasumično bira jedan od dva Scatter simbola i u slučaju dobitka taj simbol se širi preko tri simbola u određenoj koloni i daje dobitke na svakoj od tih pozicija. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

CAPE GOLD

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Lucky Lady simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter (Hand) simbola i duplira dobitke kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

BOOK OF RA DELUXE

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Book of Ra simbol zamenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara, prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

FAIRY QUEEN

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Simbol Fairy Queen zamenjuje sve simbole osim simbola Mystic Gate. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Mystic Gate simbola aktivira 10 besplatnih igara. Za vreme besplatnih igara svaka igra je dobitna na svim aktivnim linijama. Pri svakoj besplatnoj igri jedan nasumično odabran simbol postaje zlatan i za minimalni dobitak širi se na prve dve ili tri kolone. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

LORD OF THE OCEAN

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Simbol Gate zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Special Expanding Symbol). Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Gate simbola aktivira 10 besplatnih igara i nasumično se otkriva Scatter simbol koji se širi preko tri pozicije drugih simbola u jednoj koloni i donosi dobitke na svakoj od pozicija. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

hotspot

DOLPHIN`S PEARL

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Delfin zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Biser) i duplira dobitak kada zamenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

BOOK OF RA

Igra sa pet kolona i do devet linija. Book of Ra simbol zamenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

SIZZLING HOT

Igra sa pet kolona i do pet linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poređane sleva nadesno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Najveći dobitak se isplaćuje samo na aktivnoj liniji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

TREASURE JEWELS

Igra sa pet kolona i devet linija. Simbol Chest zamenjuje sve simbole. Kada se pojavi simbol Chest, nasumično se bira množilac dobitaka po aktivnoj liniji i može biti jednan, tri ili sedam puta.

JEWELS 4 ALL

Igra sa pet kolona i devet linija. Simbol Diamond Star zamenjuje sve simbole na čije pozicije se proširi.

COLUMBUS

Igra sa pet kolona i devet linija. Simbol Kolumbo zamenjuje sve simbole, osim Scatter simbola (brodovi Nina, Pinta i Santa Maria). Scatter simboli razmešteni u kolonama jedan, tri i pet aktiviraju 10 besplatnih igara. Za vreme besplatnih igara Scatter simbol zamenjuje sve simbole. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

ALWAYS HOT

Igra sa pet kolona i pet linija. Svi dobici su kombinacije tri ista simbola na aktivnoj liniji.

ULTRA HOT

Igra sa pet kolona i pet linija. Svi dobici su kombinacija tri ista simbola na aktivnoj liniji. Isti simbol na svim pozicijama na ekranu udvostručuje dobitak.

AMERICAN POKER II

Poker igra sa standardnim špilom od 52 karte i jednom Joker kartom. Joker karta zamenjuje bilo koju kartu. Igrač ulaže bet za prvo deljenje i bira koje će karte zameniti u drugom deljenju. Kombinacija Jacks or Better (par J ili većih karata) dobitna je ako su izvučene u drugom deljenju. Ova igra sadrži Mini bonus igru u kojoj se dobitni fond puni dobitnim Jacks or Better kombinacijama i osvaja se kada fond dostigne određeni iznos.

HOT TARGET

Za dobitke se priznaju dobitne kombinacije sa leve na desnu stranu. Svi dobici na aktivnim linijama se množe sa betom po liniji, isključujući Scatter simbol (Star). Samo najveći dobitak se isplaćuje po aktivnoj liniji. Joker simbol zamenjuje sve simbole, osim Scatter simbola i simbola Hot Target. Scatter dobici se množe sa ukupnim betom. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola sleva nadesno, aktivira 10 besplatnih igara. Pojavljivanje simbola Hot Target bilo gde u srednjoj koloni u besplatnim igrama duplira do tada osvojeni dobitak uključujući i dobitak iz osnovne igre. Tokom besplatnih igara nije moguće ponovo osvojiti besplatne igre.

Kolačići

Na ovoj stranici, koristimo kolačiće. Svrha kolačića je poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti usluge, za više informacija kliknite ovde. Koristimo sledeće vrste kolačića:

Sačuvaj i zatvori