megajack

Megajack

BONUS POKER

Špil sa 52 karte. Postoji mogućnost igranja sa više istovremenih dijeljenja (jedno, tri, pet, 10 dijeljenja). Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u sijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

DEUCES WILD

Špil sa 52 karte bez džokera. Deuces (dvojke) mijenjaju bilo koju kartu. Royal Flash sa Deuces (dvojkama) je Royal Wild. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

DEUCES & JOKER WILD

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker igraju kao zamjena za bilo koju kartu. Najveći dobitak daju četiri Deuces (dvojke) i džoker. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

TWO JOKERS WILD 4X4

Špil sa 52 karte i dva džokera. Džokeri su zamjena za bilo koju kartu, dobici se množe dva, tri ili četiri puta – sa jednim džokerom, ili četiri, devet ili šesnaest puta – sa dva džokera. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne mijenja.

DEUCES & JOKERS WILD X 3

Špil sa 52 karte sa džokerom. Deuces (dvojke) i džoker su zamjena za bilo koju kartu. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

JOKER DOUBLE

Špil sa 52 karte sa džokerom. Džoker mijenja bilo koju kartu i duplira dobitak. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

BANANA POKER

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz jedan Banana džoker. Džokeri su zamjena za bilo koju kartu. Banana džoker umnožava dobitak jednom, dva ili tri puta. Tom prilikom se bonusi i pet Eldorados dobici ne umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

BANANA POKER 4x4

Poker sa voćem, špil sa 135 karata sa dva džokera uz dva Banana džokera. Džokeri su zamjena za bilo koju kartu, jedan Banana džoker umnožava dobitak dva, tri ili četiri puta, a dva Banana džokera - četiri, devet ili šesnaest puta. Svi dobici bez bonusa i pet Eldorados nagrada se umnožavaju. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

SLOT-O-POL

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus sa devet novih krugova. Dobitak u jednom Treasure Wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Pet Kocka simbola aktivira SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne mijenja.

SLOT-O-POL DELUXE

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Tri, četiri ili pet SPIN (Točak) simbola aktivira Treasure Wheel bonus. Broj krugova pri ovom bonusu je jedan, tri ili šest. Dobitak u jednom Treasure wheel krugu je ulog po liniji pomnožen cifrom na kojoj se točak zaustavio. Ukoliko je igrač otvorio pet DICE (Kocka) simbola osvojio je SLOT-O-POL BONUS. Igrač može da „baca” kocku do sedam puta. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

CHAMPAGNE PARTY

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Ukoliko se pojavi pet simbola Flaša šampanjca, aktivira se Champagne Party bonus u kome ima pet Flaša. Izborom dve Flaše igrač osvaja bonus poene. Ako je sadržaj u dvije Flaše isti, igraču se udvostručava broj poena koje te Flaše nose. Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira se 15 besplatnih igara. Pri tim krugovima svaki dobitak se udvostručava izuzev Party bonusa, pet Scattera i pet Eldorada. Ukoliko se tokom besplatnih igara pojave tri, četiri ili pet novih Scatter-a, aktivira se 30 novih besplatnih igara. Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri, dobitak se ne mijenja.

AZTEC GOLD

Igra sa pet kolona i 21 linijom. Simbol Čarobnjaka koji se pojavi u u drugoj, trećoj ili četvrtoj koloni postaje zamjena za sve simbole istovremeno u svim pozicijama na toj koloni, osim simbola Piramide. Simbol Čarobnjaka zamjenjuje Scatter simbol samo u jednoj poziciji i samo u toj koloni. Simbol tri Piramide na bilo kojoj poziciji u trećoj, četvrtoj i petoj koloni daje Pyramid bonus. Prikazuje se slika jedne od 51 Piramide. Igrač ima mogućnost da bira drugu Piramidu do tri puta. Bonus dobitak izračunava se prema ukupnom ulogu. Kada osvoji PYRAMID BONUS, igrač ima priliku da bira Dijamantsku piramidu i osvoji DIAMOND BONUS. Prikazuje se pet redova, pri čemu u svakom ima po pet Pehara. Biranjem Pehara igrač može da osvoji maksimalnu bonus nagradu. Pravo na bonus se okončava pojavom simbola Zmije. Iznos bonusa se određuje prema ukupnom ulogu. Najviša bonus nagrada je ukupni ulog uvećan 390 puta.
Double opcija (dupliranje): dato je pet karata, prva je otvorena i treba pogoditi koja je od preostale četiri veća od nje. Ace (As) je najveća karta. Igrač dobija ako su prva karta i karta koja se pogađa iste u slijedećim slučajevima: 9-9, 10-10, J-J, Q-Q, K-K ili A-A. Ukoliko su prva i odabrana karta Džokeri dobitak se ne mijenja.

Multi A.

Multi

HOT FRUITS

Hot Fruits je igra sa tri kolone i pet dobitnih linija. Kada se postigne dobitak, prema tabeli sa desne strane ekrana igraču se pruža mogućnost da osvojeni dobitak upiše u kredit ili da se kocka, pri čemu ima šansu da uveća dobitak dupliranjem. Kockanje se vrši po principu Win/Lose.

JOKER CARD

U ovom klasičnom pokeru učestvuje špil od 52 karte i jedan Džoker. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobilježene karte će biti zamjenjene u drugom krugu dijeljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira.

MULTI WIN

U ovom klasičnom pokeru učestvuje špil od 52 karte i jedan Džoker. Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobilježene karte će biti zamjenjene u drugom krugu dijeljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira. Pored toga u kockanju učestvuje i karta sedam (7). Ukoliko se ona pojavi tokom kockanja, najniža osvojena vrednost će biti osvjetljena. Sa svakom narednom kartom sedam (7) koja se pojavi, biće osvojen slijedeći veći iznos. Kockanje se završava kada se otvori pogrešna karta ili se ceo osvojeni dobitak iz klađenja upiše u kredit nakon čega glavna igra ponovo počinje.

MULTI WIN TRIPLE

Ova poker igra koristi špil od 52 karte i četiri Džokera. U glavnoj igri karte se dijele tri puta u jednoj igri. Program automatski od pet podjeljenih karata zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobilježene karte će biti zamjenjene u drugom krugu dijeljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Pre trećeg dijeljenja kombinacija se može zadržati. Prilikom trećeg dijeljenja karata ulog se oduzima od kredita. Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Moguće je birati opcije: Veća/Manja ili Crvena/Crna. Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Ukoliko igrač pogodi traženu kartu/boju, dobitak se duplira. Pored toga u kockanju učestvuje i karta sedam (7). Ukoliko se ona pojavi tokom kockanja, najniža osvojena vrijednost će biti osvjetljena. Sa svakom narednom kartom sedam (7) koja se pojavi, biće osvojen slijedeći veći iznos. Kockanje se završava kada se otvori pogrešna karta ili se ceo osvojeni dobitak iz klađenja upiše u kredit, nakon čega glavna igra ponovo počinje.

SUPER CASH

Super Cash je video igra sa tri kolone, pet dobitnih linija i tri bonus igre. Bonus igre:
Free Spin Bonus: Ako su tri Free Spin simbola na ekranu, Free Spin bonus se aktivira. Moguće je osvojiti do šest Free Spin igara.
Super Cash Bonus: Ako su tri „bonus“ simbola na dobitnoj liniji, osvojen je Super Cash bonus. Ovaj bonus množi aktuelni bet sa vrijednošću od 50 do 250.
Win X 2 Bonus: Ako su tri simbola „Win x 2“ u dobitnoj liniji, igraču je omogućeno 10 „Win x 2“ igara.
Kada se postigne dobitak, prema tabeli sa desne strane ekrana igraču se pruža mogućnost da osvojeni dobitak upiše u kredit ili da se kocka, pri čemu ima šansu da uveća dobitak dupliranjem. Kockanje se vrši po principu Win/Lose.

FRUIT POKER

Ova poker igra sadrži 139 karata uključujući i jednog Džokera.
Sadrži i bonuse:
Fruit Bonus: Jedan simbol će biti osvjetljen kada se dobitna kombinacija odgovarajućih simbola bude pogodila četiri ili pet puta. Visina Fruit bonusa se mijenja u zavisnosti od visine uloga. Fruit bonus je osvojen kada su svi simboli osvjetljeni.
Cherry Bonus: Povećava se u zavisnosti od uloga svaki put kada se u kombinaciji karata nađu dvije trešnje. Cherry bonus je osvojen kada su svi simboli osvjetljeni.
Program automatski zadržava najbolju kombinaciju i karte koje učestvuju u njoj su spuštene malo niže od drugih karata. Tasterom Hold automatski zadržane karte se mogu deselektovati i ponovo ručno selektovati. Neobilježene karte će biti zamjenjene u drugom krugu dijeljenja koji je besplatan i ne umanjuje kredit. Špil se miješa iznova:
- ako je ostalo manje od 30 karata u špilu
- posle svake dobitne kombinacije
- nakon promjene uloga
Pritiskom na Hold 1 taster može se provjeriti koje se karte još uvek nalaze u špilu i drugim pritiskom na isti taster prikazaće se plan dobitaka koji je izračunat na osnovu visine trenutnog uloga.Ako se postigne dobitak, opcija za kockanje se aktivira. Pet karata iz špila se pojavljuje slučajnim izborom pri čemu se pogađaju po principu Veća/Manja. Kada se pogodi karta, dobitak se duplira, a u slučaju promašaja, dobitak iz klađenja se gubi i igrač se vraća u glavnu igru.Moguće je pola dobitka dodati kreditu, a sa drugom polovinom se kockati. Moguće je odustati od kockanja i vratiti se glavnoj igri uz dodavanje osvojenog dobitka kreditu. Veća karta: Joker, Bar, Zvono, Lubenica, Šljiva, Limun. Manja karta: Joker, Trešnja, Prazna.

Cobra

Cobra

LUCKY LADY’S CHARM

Igra sa pet kolona i do devet linija. Lucky Lady simbol zamjenjuje sve simbole osim Scatter (Hand) simbola i duplira dobitke kada zamjenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

AMERICAN POKER

Poker igra sa standardnim špilom od 52 karte i jednom Joker kartom. Joker karta zamjenjuje bilo koju kartu. Igrač ulaže bet za prvo dijeljenje i bira koje će karte zamjeniti u drugom dijeljenju. Kombinacija Jacks or Better (par J ili većih karata) dobitna je ako su izvučene u drugom dijeljenju.

BOOK OF RA

Igra sa pet kolona i do devet linija.Book of Ra simbol zamjenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

SIZZLING HOT

Igra sa pet kolona i do pet linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poredane s lijeva na desno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Najveći dobitak se isplaćuje samo na aktivnoj liniji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

DOLPHINS PEARL

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Delfin zamjenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Biser) i duplira dobitak kada zamjenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

THE MONEY GAME

Igra sa pet kolona i do devet linija. Simbol Gentleman zamjenjuje sve simbole osim Scatter (Dollar) simbola. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Dollar simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

KING OF CARDS

Igra sa pet kolona i do devet linija. Joker mijenja sve simbole osim Scatter simbola (Chips) i duplira dobitak kada zamjenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet simbola Chips aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

PHARAOH`S GOLD II

Igra sa pet kolona i do devet linija. Pharaoh simbol zamjenjuje sve simbole osim Scatter (Eyes) simbola i duplira dobitke kada zamjenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Eyes simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

Ultimate 4You

Ultimate

SIZZLING HOT DELUXE

Igra sa pet kolona i petfiksnih linija. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poredane s lijeva na desno na aktivnoj liniji izuzev Scatter dobitaka. Scatter simboli (Star) dobitni su na bilo kojoj poziciji. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

POWER STARS

Igra sa pet kolona i 10 fiksnih linija. Dobici se isplaćuju s lijeva na desno i obrnuto. Simbol Star zamjenjuje sve simbole na svim pozicijama i pojavljuje se u kolonama dva, tri i četiri. Kada se pojavi, simbol Star se širi na sve pozicije u toj koloni i zadržava se tako jedan spin, dok ostale kolone imaju šansu da osvoje još Star simbola. U slučaju više dobitaka sa pet istih simbola isplaćuje se samo jedan dobitak.

ROARING FORTIES

Igra ima pet kolona i 40 fiksnih linija. Simbol Wild zamjenjuje sve simbole osim Scatter simbola Star. Sve dobitne kombinacije su kombinacije istih simbola poredane s lijeva na desno na aktivnoj liniji, izuzev Scatter dobitaka. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija sve dok ima dovoljno kredita.

SIZZLING GEMS

Igra sa pet kolona i pet fiksnih linija. Scatter simboli su dobitni na bilo kojoj poziciji. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija sve dok ima dovoljno kredita. Scatter dobici se dodaju dobicima po liniji.

PLENTY ON TWENTY

Igra sa pet kolona i 20 fiksnih linija. Za dobitke se priznaju dobitne kombinacije sa lijeve na desnu stranu. Scatter dobici (Star simboli) mogu da budu na bilo kojoj poziciji. Simbol Sedam (7) zamjenjuje sve simbole osim Scatter simbola. Simboli voća i broja sedam omogućavaju da se dobiju grupisani simboli na ekranu i najveći dobitak ukoliko se ekran prekrije istim simbolima. Sve igre se igraju na maksimalnom broju linija dok ima dovoljno kredita.

CAPE GOLD

Igra sa pet kolona i 10 linija. Simbol Zvono mijenja sve simbole osim dva Scatter simbola (zlatna slika i zlatni Royal simbol). Besplatne igre: Tri, četiri, pet simbola Zvono aktivira 10 besplatnih igara. Tom prilikom se nasumično bira jedan od dva Scatter simbola i u slučaju dobitka taj simbol se širi preko tri simbola u određenoj koloni i daje dobitke na svakoj od tih pozicija. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

LUCKY LADY`S CHARM DELUXE

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Lucky Lady simbol zamenjuje sve simbole osim Scatter (Hand) simbola i duplira dobitke kada zamjenjuje. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Scatter simbola aktivira 15 besplatnih igara. Dobici u besplatnim igrama se množe tri puta. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

BOOK OF RA DELUXE

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Book of Ra simbol zamjenjuje sve simbole. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Book of Ra simbola aktivira 10 besplatnih igara, prilikom čega se otkriva specijalni simbol koji se širi i prekriva sva tri simbola po određenim kolonama i daje dobitke na svakoj poziciji. U besplatnim igrama je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

FAIRY QUEEN

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Simbol Fairy Queen zamjenjuje sve simbole osim simbola Mystic Gate. Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Mystic Gate simbola aktivira 10 besplatnih igara. Za vrijeme besplatnih igara svaka igra je dobitna na svim aktivnim linijama. Pri svakoj besplatnoj igri jedan nasumično odabran simbol postaje zlatan i za minimalni dobitak širi se na prve dvije ili tri kolone. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

LORD OF THE OCEAN

Igra sa pet kolona i do 10 linija. Simbol Gate zamenjuje sve simbole osim Scatter simbola (Special Expanding Symbol). Besplatne igre: Tri, četiri ili pet Gate simbola aktivira 10 besplatnih igara i nasumično se otkriva Scatter simbol koji se širi preko tri pozicije drugih simbola u jednoj koloni i donosi dobitke na svakoj od pozicija. Tokom besplatnih igara je moguće osvojiti još besplatnih igara koje se igraju pri trenutno aktivnom uloženom iznosu.

Najigranije Megajack igre

Aztec Gold

Aztec gold

Champagne party

Champagne party

Slot-o-pol

Slot-o-pol

Slot-o-pol deluxe

Slot-o-pol deluxe

Najigranije Multi igre

Hot fruits

Hot fruits

Joker Card

Joker card

Multi Win

Multi win

Multi win triple

Multi win triple

Najigranije Cobra igre

Lucky lady`s charm

Lucky lady`s charm

American poker

American Poker

Book of Ra

Book of ra

Sizzling hot

Sizzling hot

Najigranije Ultimate igre

Sizzling hot deluxe

Sizzling hot deluxe

Power stars

Power stars

Roaring forties

Roaring forties

Sizzling gems

Sizzling Gems